درخواست نصب برنامه های مک

صفحه نصب برنامه در حال کامل شدن هست، اما برای پشتیبانی و درخواست نصب نرم افزار میتوانید در حال حاضر به تیم پشتیبان تلگرام مک‌ورس پیام دهید.

مراحل ثبت درخواست:

۱: پیام به پشتیبان تلگرام

۲: اعلام پکیج به پشتیبان

۳: اعلام هزینه توسط پشتیبان به شما

۴: پرداخت هزینه

۵: تعیین وقت برای نصب

۶: تمام، برنامه شما نصب شد!

نصب اپلیکیشن